Zajęcia i warsztaty budowlańców na Politechnice Opolskiej

Zajęcia i warsztaty budowlańców na Politechnice Opolskiej

W dniu 20.04.2022r uczniowie kl. 2 tbe uczący się w zawodzie: technik budownictwa wzięli udział w zajęciach i warsztatach na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Na początek prodziekan Wydziału dr inż. Arkadiusz Mordak przywitał grupę uczniów i przedstawił historię, strukturę oraz możliwości kształcenia na Politechnice Opolskiej, a szczególnie na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Następnie uczniowie zostali zaproszeni do laboratorium betonów, gdzie zapoznali się z istotą betonu samozagęszczalnego i sami, pod kierunkiem kierownika Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych, pani prof.  Elżbiety Janowskiej – Renkas wykonali mieszankę betonową tego typu, po czym wspólnie ocenili wykonany przez siebie zarób, zwracając uwagę na cechy takiej specyficznej mieszanki.

Kolejne zajęcia odbyły się pod kierunkiem pani dr inż. Anety Matuszek – Chmurowskiej w laboratorium materiałów budowlanych, gdzie uczniowie przeprowadzili badanie uziarnienia kruszywa i w grupach wykonali zadanie polegające na dobraniu kruszywa o najmniejszej gęstości.

Następne laboratorium, w którym gościli nasi uczniowie to laboratorium konstrukcji budowlanych, gdzie przyjął nas kierownik tego laboratorium, pan dr inż. Bronisław Jędraszak, który przedstawił nam sprzęt i urządzenia do badań wytrzymałościowych betonów i stali. Uczniowie mieli też możliwość obserwowania badań wytrzymałości betonu na ściskanie i stali na rozciąganie oraz nieniszczącej metody badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Kolejno pracownik uczelni zademonstrował sposób wykrywania położenia zbrojenia w konstrukcji żelbetowej.

Na pamiątkę pobytu na zajęciach pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Mordak wręczył uczniom zestawy gadżetów. Przez cały czas pobytu grupą zajmowała się pani dr inż. Magdalena Czopowska – Lewandowicz – adiunkt  Katedry Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury  PO, która jest również absolwentką Technikum Budowlanego ZS nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Mieli szansę na rozszerzenie swojej wiedzy z zakresu budownictwa. Mogli zaznajomić się z uczelnią, spotkać się  z jej pracownikami, zobaczyć jak wyglądają zajęcia na uczelni, mogli zadać wiele pytań, na które chętnie im odpowiadano. Był to pierwszy kontakt młodzieży szkolnej z uczelnią. Miła atmosfera i życzliwe przyjęcie przez pracowników uczelni na pewno wpłynie na dalsze plany edukacyjne uczniów, biorących udział w tym spotkaniu.