Zaproszenie na „II Dni Świadomości Żywieniowej”

Zaproszenie na „II Dni Świadomości Żywieniowej”

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

W imieniu Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej (KNŻiPŻ)  pragnę poinformować o zaplanowanym przez nas wydarzeniu „II Dni Świadomości Żywieniowej”, które ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia oraz dietetyki.

ZAPROSZENIE -NA „II DNI ŚWIADOMOŚCI ŻYWIENIOWEJ”

Podczas wydarzenia doktoranci i wykładowcy Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Szkoły Zdrowia Publicznego w Olsztynie, a także specjaliści z dziedziny żywności i żywienia spoza Uniwersytetu (m.in. z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w  Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia) przeprowadzą serię wykładów na różnorodne tematy z zakresu żywienia i dietetyki. Każdemu uczestnikowi biernemu zapewnimy certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu.

Głównym celem wydarzenia jest pokazanie interdyscyplinarnego spojrzenia na żywność i żywienie, ze strony specjalistów z różnych dziedzin – technologów żywności, dietetyków, lekarzy, psychologów.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 18-25 kwietnia 2021 r. na platformie MS TEAMS . Wykłady planujemy zaczynać o godzinie 14 lub 15  każdego dnia (szczegółowy program wydarzenia wkrótce).

Na wydarzenie obowiązują zapisy, do których link zostawiam Państwu poniżej:

ZAPISY – LINK

Dołączam także link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/229580202210619

Aleksandra Purkiewicz

Przewodnicząca Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej