Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi a także poświęcenie i zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

Miło nam poinformować, że niektórzy Nauczyciele ZS nr 1 za swoją sumienną pracę zostali uhonorowani specjalnymi odznaczeniami i nagrodami.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Pani Irena Czuta-Pakosz. Medal Złoty  za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Ewa Piecha. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Pan Zbigniew Romik. Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymały: Pani Dyrektor Urszula Więcek i Pani Ewelina Kowaś. Nagrody Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego otrzymali: Pani Agnieszka Maciejewska, Pani Dagmara Prudel-Kucypera i Pan Marcin Zaczek.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja Szkoły