39 rocznica stanu wojennego

39 rocznica stanu wojennego

13 grudnia 1981r. władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny pod pretekstem pogarszającej się sytuacji gospodarczej i energetycznej kraju oraz fikcyjnej  interwencji zbrojnej państw Układu Warszawskiego.

39 lat temu komuniści, a dokładnie niekonstytucyjny organ – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele przeprowadziła pucz wojskowy.

Prawdziwym celem komunistów była likwidacja protestów społecznych i wstrzymanie rodzących się procesów demokratyzacji Polski, które zostały zainicjowane w sierpniu 1980r. przez „Solidarność”.

Zginęło ponad 100 osób, 10 000 Polaków uwięziono, internowano, a o wiele więcej wyrzucono z pracy spychając na margines społeczeństwa przez pozbawienie środków do życia. Wielu z nich zmuszono do ucieczki z kraju. Wszelkie protesty były pacyfikowane np. protest górników w kopalni „Wujek” gdzie zastrzelono 9 górników, 21 zostało rannych. Zamęczono i zamordowano również księdza Jerzego Popiełuszkę, który był kapelanem „Solidarności”.

Niestety do dnia dzisiejszego nie rozliczono twórców, zbrodniarzy i działaczy komunistycznych STANU WOJENNEGO.

Wioletta Smaga