Badanie z zakresu realizacji doradztwa zawodowego w ZS nr 1

Badanie z zakresu realizacji doradztwa zawodowego w ZS nr 1

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na temat:

  • – realizacji doradztwa zawodowego w ZS nr 1;
  • – rozwijania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
  • – przyszłej pracy zawodowej;

W badaniu zapytano uczniów o plany dotyczący rozwoju ścieżki edukacyjno- zawodowej oraz osobistego rozwoju.

W badaniu wzięło udział 88,4 % uczniów technikum oraz 11.6 % uczniów Szkoły Branżowej 1 Stopnia. Uczniowie świadomi są jakich kompetencji miękkich oczekują od nich pracodawcy. Uczniowie uważają, że kreatywność (88,4%), współpraca w zespole (81,4%), komunikatywność (69,8%) to najbardziej oczekiwane kompetencje, które przydają się w przyszłej pracy. Uczniowie podkreślają, że kwalifikacje zawodowe (76,7%), odpowiednie wykształcenie (72,3%), doświadczenie zawodowe (79,1%) oraz znajomość języków obcych (69,8%) są bardzo oczekiwane przez pracodawców. Większość ankietowanych zamierza szukać pracy innej niż wybrany kierunek kształcenia (55,8%), w której mogą wykorzystać kompetencje kluczowe nabyte w trakcie edukacji. Po ukończeniu szkoły zdecydowana większość ankietowanych zamierza iść do pracy (62,8%), ale również rozwijać swoje kompetencje i umiejętności na kursach i szkoleniach (39,5%). 60,5% absolwentów zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych, w tym 39,5% ma zamiar studiować dziennie.

Od przyszłego pracodawcy ankietowani oczekują:

  • – odpowiedniego wynagrodzenia 96,3%
  • – możliwości rozwoju i uczenia się 76,7 %
  • – możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego 67,4%
  • – elastycznego czasu pracy 53,5%
  • – niematerialnych dodatków do wynagrodzenia 23,3%
  • – pracy hybrydowej 16,3%
  • – nienormowanego czasu pracy 7%

Ankietowani podkreślają, że w przyszłej pracy chętnie nauczą się nowych rzeczy oraz rozwiną swoje kompetencje komputerowe i językowe. Od pracodawcy oczekują pracy w przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.