Ekonomiści gotowi do działania!

Ekonomiści gotowi do działania!

Uczniowie ZS1 biorą udział  w projektach edukacyjnych Opolskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy

Wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy to niezbędny element funkcjonowania zarówno  w życiu prywatnym jak i zawodowym każdego z nas, pozwala ona bowiem podjąć słuszne decyzje dotyczące m.in. przyszłej ścieżki zawodowej. Dlatego też, jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół nr1 wezmą udział w projekcie edukacyjnym „ Lekcje z ZUS”, którego podsumowaniem jest dziesiąta już edycja Olimpiady ZUS „Wiem więcej o ubezpieczeniach społecznych”, a także w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Legitna praca” organizowanej przez PIP.

Inauguracja projektów odbyła się 28.09.2023 r. w liceum ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich. Wiele emocji wśród uczestników wydarzenia wzbudziła profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona przez młodzież debata oksfordzka na temat wad i zalet prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na etacie.

Spotkanie uczniów i nauczycieli  szkół z Opolszczyzny z przedstawicielami ważnych instytucji państwowych miało na celu nie tylko zachęcenie do udziału w projektach edukacyjnych, ale też zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest we współczesnym świecie ciągłe pogłębienie wiedzy ekonomicznej dotyczącej prawa pracy oraz ubezpieczeń.