Głosowanie na prace konkursowe

Głosowanie na prace konkursowe

Uczniowie wykonali prace plastyczne oraz multimedialne o tematyce „Stan wojenny – stan codzienny”

Prosimy o udział w ankiecie w celu wyłonienia najlepszej pracy. (Głosujemy do 22.12.2022)

Prezentacje:

  1. Prezentacja 1
  2. Prezentacja 2
  3. Prezentacja 3
  4. Prezentacja 4
  5. Prezentacja 5
  6. Prezentacja 6

Link do ankiety 

Prace plastyczne:

Praca plastyczna 1

Praca plastyczna 2

Praca plastyczna 3:

Praca plastyczna 4:

 

Praca plastyczna 5:

 

Link do ankiety