Zajęcia z chemii żywności

Zajęcia z chemii żywności

12 grudnia klasa 1tż Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych brała udział w zajęciach z chemii żywności w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy. Kurs obejmował teorię, praktykę i doświadczenia chemiczne. Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w zajęciach. Oto krótka fotorelacja z kursu.