II Opolska Liga Zawodowców

II Opolska Liga Zawodowców

Już drugi raz 8 marca 2022 roku rusza II Opolska Liga Zawodowców organizowana przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Krapkowicach, Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu, Zespołem Szkół Elektrycznych w Opolu oraz Hotelem Da Silva w Opolu. Nauczyciele zawodu z tych szkół zaangażowali się w tworzenie podstawowych zasad i regulaminu konkursu.

Celem Opolskiej Ligi Zawodowców jest integracja środowiska szkół zawodowych, zwrócenie uwagi na szkolnictwo zawodowe, współpraca z pracodawcami oraz wyłonienie najlepszych uczniów. Wierzymy, że konkurs będzie się rozwijał i na stałe wpisze się w kalendarz imprez szkolnictwa zawodowego województwa opolskiego.

Dbając o wysoki poziom, a także obiektywność organizowanego przez nas konkursu zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli w naszym województwie uczących w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa,
  • technik logistyk,
  • technik ekonomista,
  • technik elektryk
  • technik mechatronik
Zgłoszenia oraz propozycję pytań prosimy przesłań drogą mailową najpóźniej do 28 lutego 2023 r.
 Osoby do kontaktu:
  • Ireneusz Podolak – Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego, tel.: 604 574 999; email: ipodolak@rcre.opolskie.pl
  • Mieczysław Biel – Nauczyciel konsultant Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego tel.: 608869204; email: mbiel@rzpwe.opolskie.pl