IX Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt”

IX Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt”

13 kwietnia 2023r. w ZS nr 1 odbyły się IX Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt” dla ósmoklasistów powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przedstawili prezentacje multimedialne na temat swoich wymarzonych zawodów, opatrzone komentarzem w języku niemieckim, a także uczestniczyli w potyczkach językowych. Uczniowie techników zaprezentowali swoje kierunki, wskazując na atut, jakim jest dobra znajomość języka niemieckiego na rynku pracy.

Nad poprawnością językową czuwała pani prof. dr hab. Felicja Księżyk z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, która wygłosiła  także prelekcję  na temat „Czy osoby dwu- lub wielojęzyczne mówią tym samym językiem co jednojęzyczne?”

Najlepsi okazali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy, natomiast na miejscu trzecim uplasowali się ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu.  Nagrody dla zwycięzców w postaci drobnego sprzętu elektronicznego ufundowało Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.

Anna Księżyk