Kolejny sukces !

Kolejny sukces !

Kolejny sukces!

Nasza absolwentka, a wcześniej uczennica kl. 4 et, Katarzyna Dzialuk zajęła I miejsce w “Konkursie o żołnierzach wyklętych” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn – Koźle. Kasia musiała zmierzyć się z testem o historii i sylwetkach niezłomnych, wykazując się przy tym szeroką wiedzą historyczną.

Dnia 20 maja 2021 r. w obecności członków Stowarzyszenia, dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, rodziców absolwentki oraz opiekuna – nauczyciela historii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu i nagród rzeczowych. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie gratulujemy Kasi.