Konferencja dla Pracodawców

Konferencja dla Pracodawców

11 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu  odbędzie się  VI Powiatowa Konferencja dla Pracodawców

„Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”   w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

 Główne cele konferencji:

  1. Upowszechnienie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w tym w zakresie doradztwa zawodowego – doradca zawodowy
  2. Powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami lokalnego rynku pracy – PUP
  3. Promocja szkolnictwa branżowego i współpraca z pracodawcami na przykładzie ZS1 – kierownik szkolenia praktycznego
  4. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad oraz organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji kształcenia młodocianych pracowników – CECH
  5. Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego – panel dyskusyjny z pracodawcami
  6. Przedstawienie etapów realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – sieć doradztwa zawodowego i CKZ