Lekcje ekonomii w ramach konkursu „ZŁOTE SZKOŁY NBP”

Trwa III edycja konkursu „Złote Szkoły NBP”. W naszej szkole grupa nauczycieli przedmiotów ogólnych od lutego do marca, realizowała ostatnie zadanie konkursowe – lekcje z ekonomią. W ramach projektu w różnych klasach technikum przeprowadzone zostały interdyscyplinarne zajęcia z:

  • historii –  Dobry czy zły? Pieniądz w średniowiecznej Polsce – pani Teresa Młynarek,
  • chemii – Chemia na straży pieniądza – pani Danuta Treffon,
  • języka polskiego – „Skąpy- traci , oszczędny – zyskuje. O roli pieniądza w literaturze i życiu codziennym na podstawie „ Skąpca” Moliera. – pani Agnieszka Koszmider,
  • geografii – Usługi edukacyjne i finansowe oraz Wpływ inflacji na gospodarkę i życie przeciętnego człowieka – porównanie sytuacji w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się – pani Anna Plonka.

Podjęcie wyzwań związanych z uczestnictwem w programie stało się  dla nauczycieli i dla uczniów okazją do przeżycia nowej „przygody edukacyjnej”. Dzięki temu przekonali się oni, że z powodzeniem można połączyć treści z danego przedmiotu szkolnego z zagadnieniami ze świata ekonomii. Nie sposób pominąć także ogromu wiedzy zdobytej podczas realizacji programu. Wiedzy ekonomicznej, która już teraz, a nade wszystko w późniejszym życiu młodych ludzi, będzie bardzo przydatna, zwłaszcza w świecie, w którym dziedzina ta zajmuje jedno z czołowych miejsc.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i udział w projekcie dla środowisk szkolnych