Nagroda specjalna dla uczniów ZS1 w konkursie „Porażka pierwszym krokiem do sukcesu”

Nagroda specjalna dla uczniów ZS1 w konkursie „Porażka pierwszym krokiem do sukcesu”

Podsumowanie obchodów tegorocznej 15 edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości miało miejsce 17 listopada br. podczas uroczystej gali dedykowanej uczestnikom konkursu „Porażka pierwszym krokiem do sukcesu”. Wówczas wyłoniono zwycięzców tego wydarzenia. W konkursie wzięło udział 18 przedstawicieli wszystkich szkół średnich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich reprezentowali Julia Plottek i Filip Białas, uczniowie klasy trzeciej technikum ekonomicznego i technikum budowlanego.

Celem konkursu było zdobycie umiejętności lub ich doskonalenie w kierunku wystąpień publicznych, umiejętności prezentowania siebie oraz przygotowanych przez siebie treści i komunikatów popartych argumentami merytorycznymi. Wypowiedź mogła mieć charakter poważny, humorystyczny, mieszany – jednak musiała być oparta na argumentach merytorycznych, prawdziwych danych statystycznych, doświadczeniach własnych lub innych osób. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia publicznego, trwającego od 5 do 15 minut o tematyce „Porażka pierwszym krokiem do sukcesu”. Wystąpienie miało zostać przygotowane i poprowadzone  zgodnie z zachowaniem kluczowych zasad wystąpień publicznych (teza, argumentacja, mowa ciała, nastawienie na odbiorcę, estetyczny ubiór). Komisja konkursowa złożona z pięciu przedstawicieli różnych firm i instytucji, podczas oceny wystąpień brała pod uwagę następujące kryteria: pomysł, trafność argumentów dotyczących tezy, swobodę i kulturę wypowiedzi, zaangażowanie oraz pozyskanie uwagi odbiorców.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziło wystąpienie motywacyjne „Moja droga do sukcesu” Małgorzaty Rdest, Wiceprezes Zarządu EMKA S.A. oraz profesjonalnego kierowcy wyścigowego. Przemowy  publiczne wszystkich prelegentów miały bardzo wysoki poziom. Julia i Filip, którzy reprezentowali w konkursie naszą szkołę, mimo towarzyszącego im stresu i późnej pory, świetnie się zaprezentowali. Ich starania i bardzo dobre przygotowanie do wystąpienia doceniło jury konkursowe, przyznając im nagrodę specjalną. Bardzo dziękujemy im za udział w konkursie i gratulujemy sukcesu. Liczymy na to, że przy następnej edycji konkursu również „podejmą rękawice” po, to by sięgnąć po najwyższe trofeum.