Nie taki … ZUS straszny, jak go malują!

Nie taki … ZUS straszny, jak go malują!

Każdy ekonomista wie, że jednym z ważnych  zadań każdego przedsiębiorcy w Polsce  jest współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach wykonywania  podstawowych obowiązków pracodawcy jako płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych, czyli ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, obliczanie prawidłowych kwot składek, terminowe ich opłacanie, a także rozliczanie od prawidłowo ustalonej podstawy wymiaru składek.

Służy do tego program komputerowy Płatnik, który  umożliwia pracodawcom tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.

24.11.2023 r. uczniowie klasy 5 Te ( technik ekonomista) uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obsługi programu PŁATNIK prowadzonym przez eksperta w tej dziedzinie Pana Grzegorza Kolata, pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

Warsztaty z Płatnika to nie tylko „suche” przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS.

Program warsztatów komputerowych z zakresu obsługi programu Płatnik obejmował:

  • Obsługę rejestru płatników ( zakładanie kartotek, wprowadzanie danych płatnika w rejestrze).
  • Obsługę rejestru ubezpieczonych.
  • Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA-zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego).
  • Tworzenie dokumentacji rozliczeniowej (RCA, DRA).
  • Wysyłanie do ZUS-u dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik.

Dzięki warsztatom z  Płatnika nasi ekonomiści poszerzyli umiejętności obsługi kolejnego programu komputerowego, co z pewnością przyda im się na egzaminie zawodowym, jak i w przyszłości w funkcjonowaniu na rynku  pracy.

Dziękujemy ekspertowi P. Grzegorzowi Kolatowi oraz kierownictwu ZUS w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu za współpracę w zorganizowaniu szkolenia.