Podsumowanie akcji poboru krwi w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie akcji poboru krwi w roku szkolnym 2021/2022

22 listopada 2022 roku odbyło się podsumowanie etapu okręgowego XIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadpodstawowych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Nasza szkoła zajęła III miejsce w województwie w kategorii szkół ponadpodstawowych, policealnych i pomaturalnych w ramach Turnieju w przeliczeniu na 1 pełnoletniego ucznia szkoły. Serdecznie dziękuję wszystkim krwiodawcom i zapraszam do udziału w kolejnych akcjach.

Anna Plonka

Opiekun Szkolnego Klubu HDR