Porwani przez ekonomię

Porwani przez ekonomię

Uczniowie klas drugich i trzecich technikum ekonomicznego oraz nauczyciele przedmiotów ekonomicznych od zeszłego roku szkolnego realizują projekt edukacyjny „Porwani przez Ekonomię”, którego organizatorami są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i prof. Witold Orłowski, a partnerami mBank i PwC. W ramach projektu organizowane są liczne, bardzo interesujące spotkania, webinary oraz lekcje on-line.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczęła się18 października Lekcją EduAkcja „Oszczędzanie i inwestowanie”. W wydarzeniu uczestniczyła klasa 2Te, która miała możliwość wysłuchania wykładu prosto z GPW w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 180 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Młodzieży zaprezentowano różnice miedzy oszczędzaniem i inwestowaniem, konieczność tworzenia poduszki finansowej, rodzaje inwestycji. Omówiono również podstawowe instrumenty rynku finansowego oraz ryzyko związane z różnymi formami inwestycji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także na czym polega dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. W trakcie wydarzenia uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu  za pośrednictwem czatu. Lekcja okazała się być bardzo interesująca, a przekaz jasny i zrozumiały dla uczniów.