Pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani prof. Beaty Polak

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani prof. Beaty Polak

„Przyjemności, piękno i natura,
Zdrowie, podróże i kultura.
Tak więc, człowieku, bądź na czasie mądry!
Najwyższy czas! Podróżuj, podróżuj!”

Wilhelm Busch

Dzisiaj w „Budowlance” miało miejsce wzruszające spotkanie – pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani profesor Beaty Polak – wychowawcy młodzieży, wyjątkowego nauczyciela, dbającego ponad 30 lat o edukację przyszłych techników budownictwa i uczniów szkoły branżowej, organizatora wielu imprez oraz wspaniałej koleżanki. O zaangażowaniu pani Polak w pracę zawodową mówiła pani dyrektor Urszula Więcek, wymieniając liczne nagrody otrzymane w czasie wykonywania obowiązków – wśród nich znalazły się Nagrody Dyrektora, Nagroda Starosty, Kuratora oraz Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – oraz o podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, takich jak pełnienie obowiązków egzaminatora w zawodzie technik budownictwa, Pełnomocnika Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego oraz jurora powołanego przez Komitet Główny Turnieju Budowlanego Złota Kielnia.  Wystąpienie Pani Dyrektor zakończyły serdeczne życzenia złożone w imieniu wszystkich pracowników szkoły – zdrowia i odpoczynku, a jednocześnie zdobywania nowych doświadczeń poprzez cudowne podróże  oraz zawieranie nowych znajomości.