Rozdanie dyplomów z projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2

Rozdanie dyplomów z projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2
Dnia 23.06.2023 nastąpiło oficjalne rozdanie 167 dyplomów z projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2. W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego dyplomy w naszej szkole rozdawał pan Janusz Wojtuś – specjalista ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. W roku szkolnym 2022/2023 mieliśmy 167 stażystów projektu. W ramach tego projektu w szkole zostały doposażone pracownie kształcenia zawodowego, uczniowie korzystali z płatnych staży zawodowych i uczniowskich, brali udział w pozaszkolnych formach dokształcania, w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE, w kursach zawodowych, w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i wyjeździe na obóz naukowy.
Dziękujemy RZPWE za możliwość udziału w projekcie i mamy nadzieję na kontynuacje współpracy.