Rozwijamy kompetencje ekonomiczne – udział ZS1 w ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”

Rozwijamy kompetencje ekonomiczne – udział ZS1 w ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Cele programu polegają na  aktywizowaniu nauczycieli i uczniów oraz stworzeniu sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej.

Bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi to nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyber zagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać. Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności, jesteśmy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

W ramach projektu Złote Szkoły NBP  w naszej szkole odbyły się  warsztaty dla uczniów poświęcone tematyce bezpiecznego inwestowania, a także przygotowana przez młodzież   debata panelowa oraz   lekcje matematyki, w czasie których  przedstawione zostały  formy i metody zarządzania swymi finansami.