Sportowy Dzień Wiosny!

Sportowy Dzień Wiosny!

W poniedziałek dnia 21 marca odbędzie się na małej i dużej sali turniej w piłkę siatkową szóstek.  Na małej sali będą grać dziewczyny, a na dużej chłopcy. Zgłoszenia przyjmuje Pani Profesor Iwona Winkiewicz (drużyn dziewczyn) natomiast zgłoszenia chłopców Pan Profesor Zbigniew Duchnowicz.

Zapisy do piątku 18.03 do godziny 14. Przy zgłoszeniu proszę podać imiona, nazwiska i klasę poszczególnych uczniów.