Niedobór Talentów w Polsce

Niedobór Talentów w Polsce

Publikacja prezentuje skalę trudności w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów przez pracodawców w Polsce, a także w ujęciu globalnym. To również źródło najbardziej aktualnych danych na temat rynku pracy nad Wisłą.

Jak pokazuje analiza, pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest trudnością dla 72% polskich przedsiębiorców. Choć wynik wzrósł o 2 punkty procentowe w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, to wciąż skala niedoboru talentów w naszym kraju jest niższa, od tej globalnej. Zakończenie procesu rekrutacyjnego z sukcesem stanowi bowiem wyzwanie dla 77% organizacji na całym świecie.

Dane raportu o niedoborze talentów pokazują kondycję polskiego rynku pracy. Z jednej strony, nawet w realiach rosnącej inflacji, stóp procentowych i hamującego wzrostu gospodarczego bezrobocie w naszym kraju wciąż pozostaje na niskim poziomie. Z drugiej jednak, pracodawcy mówią o dalszych potrzebach rekrutacyjnych w swoich organizacjach.

7 na 10 pracodawców deklaruje trudność w pozyskaniu osób o oczekiwanych kwalifikacjach

Elastyczność pracy jest niezbędna do tego, by zatrzymać talenty w organizacjach, na stałe zagościła na rynku i jest oczekiwana w procesie przez kandydatów. Firmy kładące nacisk na pracę wyłącznie z biura nie są dobrze oceniane przez potencjalnych pracowników, dużo lepiej wypada tu model hybrydowy, pozwalający na pogodzenie wszystkich potrzeb.

Praca na część etatu, wciąż mało popularna w Polsce, może być kolejnym krokiem w kierunku wypełnienia luki talentów, wzmacniającym pozycję firm w wyścigu po pracowników. To też szansa na sięgnięcie do nowej puli kandydatów, szczególnie kobiet, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii.

Praca w niepełnym wymiarze godzin to dla nich możliwość powrotu na rynek pracy, godząc obowiązki prywatne i zawodowe.

Poza wskazanymi w badaniu kompetencjami miękkimi, bardzo ważne wśród kandydatów są także komunikatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem, czy zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy. Dlaczego? Ponieważ firmy w coraz częściej zauważają, że kluczem do sukcesu oraz dalszego rozwoju jest zwinność, elastyczność, otwartość na nowe rozwiązania. Istotna jest też chęć nieustannego uczenia się.

Rozwijanie unikatowych, charakterystycznych tylko dla ludzi kompetencji miękkich powinno być priorytetem organizacji chcących uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną.

To cechy, które są cenne na każdym etapie kariery, a najlepszym sposobem ich utrwalenia jest praktyka. Powoduje, że wyzbywamy się pewnych nawyków, przełamujemy stereotypy, co w konsekwencji kształtuje istotne umiejętności interpersonalne.