Uczestnictwo ekonomistów w rozprawach cywilnych w sądzie rejonowym w Gliwicach

Uczestnictwo ekonomistów w rozprawach cywilnych w sądzie rejonowym w Gliwicach

5 marca 2024 r. nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ZS1 zorganizowali wycieczkę przedmiotową do Sądu Rejonowego w Gliwicach. W wycieczce wzięły udział klasy druga i trzecia technikum ekonomicznego z elementami prawa. Celem wyjazdu było uczestnictwo uczniów w rozprawach sądowych połączone ze zwiedzaniem gmachu sądu.

Młodzież, dzięki przychylności pracowników sądu oraz Sędziego Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego – Pawła Strumińskiego, mogła uczestniczyć jako widownia w dwóch rozprawach cywilnych: o wypłatę ubezpieczenia oraz w sprawie spadkowej. Wizyta w sądzie stanowiła niepowtarzalną okazję dla uczniów, aby lepiej zrozumieli działanie systemu sądownictwa oraz procesów prawnych. Podczas wizyty uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań sędziemu, pełnomocnikom i pracownikom sądu, co przyczyniło się do pogłębienia ich wiedzy na temat procedur sądowych oraz prawnych kwestii poruszanych podczas rozpraw. Wizyta w sądzie rejonowym z pewnością przyczyniła się do zwiększenia świadomości prawnej wśród naszych uczniów. Dała im również możliwość poznania istoty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.