Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień wreszcie nadszedł – koniec roku szkolnego! Żegnaliśmy go dziś na szkolnym boisku podczas uroczystego apelu, gdzie zebraliśmy się po raz ostatni przed wakacjami. Gościem tej szczególnej uroczystości był pan Józef Gisman, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, który jak zawsze w ciepłych słowach wyraził podziękowanie za wytężoną całoroczną pracę uczniom, nauczycielom oraz Dyrekcji. Podczas apelu gościliśmy również przedstawicielki Rady Rodziców, panią Danutę Czech, pełniącą rolę Przewodniczącej, oraz panią Katarzynę Kasprzak, jej zastępczynię.

W czasie uroczystości pani Dyrektor Urszula Więcek gratulowała uczniom i nauczycielom, dziękując zarazem wszystkim za trud, jaki włożyli w edukację w czasie całego roku szkolnego. Jednocześnie wraz z panią Urszulą Pająk-Czopowską, pełniącą rolę zastępcy dyrektora szkoły, serdecznie żegnały się z całą społecznością uczniowską i gronem pedagogicznym z powodu przejścia na emeryturę. My również bardzo dziękujemy za te minione lata i życzymy samych pięknych dni!

Pożegnaliśmy dziś także absolwentów branżowej szkoły I. stopnia. Podczas uroczystości, która odbyła się w auli szkoły, gościliśmy panią Marię Szewczyk – Komendanta OHP. Wręczone zostały dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia sportowe, a także podziękowania dla uczniów wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w różnych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego i listy gratulacyjne dla rodziców tychże uczniów.

Pani Dyrektor życzyła absolwentom nie tylko sukcesów zawodowych i dalszego rozwoju, ale też tego, by ten kolejny etap w życiu był pełen nowych dróg i możliwości. My również dołączamy do tych życzeń: niech ta nowa historia, która dla Was właśnie się rozpoczyna, będzie wspaniałą i piękną przygodą! A wakacje, które właśnie się dla nas wszystkich rozpoczynają, będą bezpieczne i udane! Do zobaczenia we wrześniu!