VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Fryzjerskiej

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Fryzjerskiej

Inny niż wszystkie Wojewódzki Konkurs Wiedzy Fryzjerskiej!

Dnia 29 października 2020 roku odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Fryzjerskiej. W konkursie wzięło udział 9 uczestników z różnych szkół  województwa opolskiego.

W tym roku różnił się on znacznie od poprzednich, gdyż został przeprowadzony on-line na platformie edukacyjnej Quizziz. Konkurs rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00.Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 50 zadań zamkniętych. Pytania dotyczyły szeroko pojętej wiedzy fryzjerskiej- obejmującej wiedzę jaką uczniowie zdobywają na zajęciach teoretycznych przedmiotów fryzjerskich oraz zgodnej z zakresem materiału podstawy programowej przewidzianej dla Szkoły Branżowej o profilu fryzjer. Uczestnicy mieli 45 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Konkurs był świetną okazją do powtórki przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Jest nam bardzo miło ogłosić, iż dwie laureatki VIII-go Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej są uczennicami naszej szkoły.

  • 1 miejsce Anna Dygnos- Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
  • 2 miejsce Martyna Ludwig- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  • 3 miejsce Krystyna Kunert- Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

 Nagrody w konkursie jak co roku ufundowało Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu. Gratulujemy zwycięzcom a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.