Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne

W dniach 7-8września uczennice klasy czwartej technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięły udział w warsztatach tematycznych związanych z tworzeniem marki lokalnej produktów wytwarzanych w gospodarstwach na podstawie gospodarstwa rybnego Łowisko Podolsze w Dolina Karpia w Zatorze oraz Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Organizatorem wyjazdu studyjnego był Regionalny Zespół Placówek wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy