„Dzień Przedsiębiorczości” – ekonomiści planują swoją karierę zawodową

„Dzień Przedsiębiorczości” – ekonomiści planują swoją karierę zawodową

Dzień przedsiębiorczości to ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Taki dzień sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

22.03.2023 r. uczniowie klas 1 i 2 technikum ekonomicznego, 4 klasy technikum rachunkowości odwiedzili trzy instytucje na terenie naszego miasta: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także Urząd Miasta. W czasie kilkugodzinnych praktyk młodzież poznała strukturę organizacyjną każdej z instytucji, miała możliwość zapoznania się
z działaniami poszczególnych wydziałów. Najważniejsze jednak okazały się rozmowy  z pracownikami, którzy przedstawili m.in. wymagania na poszczególne stanowiska, wyjaśniali, na czym polegają ich zadania.

Dziękujemy kierownictwu i wszystkim pracownikom Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta za włączenie się w realizację projektu Dzień przedsiębiorczości oraz za życzliwość i pomoc okazaną naszym uczniom podczas praktyk.