Dzień Zdrowia Psychicznego

Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 28 października obchodziliśmy w szkole Dzień Zdrowia Psychicznego. Według WHO zdrowie psychiczne to: „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”.

Zdrowie psychiczne pozwala nam skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, odczuwać adekwatne poczucie własnej wartości i właściwie porozumiewać się z członkami rodziny oraz resztą społeczeństwa. Dbanie o zdrowie psychiczne to przede wszystkim ochrona przed nadmiernym stresem oraz radzenie sobie z nim w funkcjonalny sposób.

Szkolna akcja związana z „Dniem Zdrowia Psychicznego” miała na celu zwrócenie uwagi na konieczność zadbania o swoje samopoczucie psychiczne.  W szkole wyświetlanie były informacje o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne oraz gdzie można się zwrócić w sytuacjach trudnych.  Uczennice rozdawały także wszystkim chętnym żółte wstążeczki. Wstążeczki te, noszone przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, wyrażały solidarność z wszystkimi członkami społeczności, których dotknął kryzys psychiczny.