Informacja dla emerytowanych pracowników szkoły

Informacja dla emerytowanych pracowników szkoły

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Socjalnej proszę wszystkich emerytowanych pracowników szkoły o złożenie do 15 listopada br. wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego na 2021r. wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wysokość pobieranego uposażenia z ZUS -u.

Jednocześnie przypominam, iż emerytowanym nauczycielom, którzy chorują i posiadają potwierdzone wydatki na leczenie przysługuje przyznanie pomocy zdrowotnej.

Wzór wniosków znajduje się w załączniku.

Zał 1

Zał 2