Ekonomiści w Konkursie „Liga Sprawiedliwości”

Ekonomiści w Konkursie „Liga Sprawiedliwości”

Uczennice klasy 4 technikum ekonomicznego w składzie: Wiktoria Czyżykiewicz, Dominika Mutwin, Julia Derlik, Emilia Frank i Wiktoria Strzyżewska przystąpiły do IV edycji Konkursu Liga Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym Konkurs daje również uczestnikom możliwość rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

W ramach Konkursu uczniowie co tydzień rozwiązują zadania opublikowane na stronie Konkursu w formie i w czasie wskazanym przez Organizatora. W ramach rozgrywek zadaniem drużyn jest twórcze przedstawienie problematyki prawnej na wskazane przez Organizatora tematy oraz we wskazanej formie: formie literackiej (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), formie plastycznej (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż), czy formie multimedialnej.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i życzymy sukcesów.