Ekonomiści z wizytą w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Ekonomiści z wizytą w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Edukacja prawna młodzieży to bardzo ważny element przygotowania młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie, ale też do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Jeśli obywatele nie potrafią korzystać z prawa i nie rozumieją zasad, według których działają instytucje publiczne, pozostają bezradni i bierni wobec otaczającej ich rzeczywistości, dlatego tak ważne jest uświadomienie uczniom konieczności poznawania systemu prawnego, procedur obowiązujących w sądownictwie.

Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół zajmujących się edukacją prawną młodzieży. Największym zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się wizyty w sądach i uczestnictwo w rozprawach sądowych.

06.04.2022 r. uczniowie 1 i 2 klasy technikum ekonomicznego złożyli tego typu wizytę w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gliwicach. Na wokandzie znalazły się różnorodne sprawy dotyczące np.: odzyskania nieprawnie pobranych środków od firmy ubezpieczeniowej, odszkodowania za niedochowanie warunków umowy, odrzucenia spadku przez osobę niepełnoletnią, niespłacania rat kredytowych. Uczniowie mieli okazję obserwować, na czym polega praca sędziego i adwokatów, w jaki sposób prowadzone są przesłuchania świadków, ale także uświadomili sobie, ile emocji wśród stron rozprawy wywołuje  wystąpienie przed sądem. Nawet procedury sądowe wydały się ciekawe, jeśli można było w nich uczestniczyć.

Wizyta w Sądzie Rejonowym w Gliwicach z pewnością przekonała młodych ekonomistów do tego, że warto zgłębiać tajniki prawa.