Kierunki kształcenia w ZS nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

Kierunki kształcenia w ZS nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza na następujące kierunki kształcenia:

 • Technik budownictwa z elementami architektury;
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Technik ekonomista z elementami prawa;
 • Technik logistyk;
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych– z elementami dietetyki;
 • Technik rachunkowości z elementami doradztwa podatkowego;
 • Technik usług fryzjerskich z elementami wizażu;
 • Branżowa szkoła I stopnia – kucharz;
 • Branżowa szkoła I stopnia  – fryzjer;
 • Branżowa szkoła I stopnia – sprzedawca;
 • Branżowa szkoła I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych;
 • Branżowa szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa.

 

Ponadto ZS nr 1 oferuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych i projektów rozwijających kompetencje kluczowe m.in:

 • szkolne koło młodych architektów;
 • szkolne koło cukierników;
 • szkolne koło poszukiwaczy historii;
 • ekonomiczne oblicze budowlanki;
 • szkolne koło wolontariatu;
 • udział w zawodach sportowych;
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • zespól muzyczny „Budowlanka”;
 • szkolna agencja medialno-prasowa;
 • zajęcia z doradztwa zawodowego;
 • zajęcia wspomagające;
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego;
 • innowacje pedagogiczne;
 • zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych i matury;
 • kursy: barmańskie, baristyczne, kelnerskie, fryzjerskie, wózków widłowych, kas fiskalnych itp.;
 • projekty stażowe w ramach programu Erasmus+
 • projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną- nowoczesne pracownie: gastronomiczna, logistyczna, budowlana, ekonomiczna, dwie sale gimnastyczne, windę, bibliotekę szkolną oraz szkolny punkt informacji i kariery.

Współpracujemy z firmami (Multiserwis, LKW Walter, Solidaris, Unity Line)  i uczelniami wyższymi, Ochotniczym Hufcem Pracy i wieloma innymi organizacjami.

Zapraszamy do „ BUDOWLANKI” z nami nauczysz się zawodu na 5

Kierunki kształcenia w ZS nr 1 w KK 2022