Lekcja otwarta dla logistyków

Lekcja otwarta dla logistyków

Język angielski w ujęciu zawodowym. 21. 03.2020 odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta prowadzona przez panią metodyk Annę Hiller Janik z RZPWE zorganizowaną przez panią Alinę Hornatkiewicz i Dagmarę Prudel Kucypera.

Na lekcji było przedstawienie zagadnień związanych z metodyką nauczania języka obcego i wykorzystanie praktyczne podczas lekcji języka obcego zawodowego. Lekcja otwarta była treningiem kompetencji miękkich i komunikacji językowej z wykorzystaniem zagadnień związanych z programem nauczania języka angielskiego zawodowego dla profilu logistycznego. W warsztatach brała udział klasa 3mT i zaproszeni nauczyciele języka angielskiego i przedmiotów logistycznych. Pani metodyk będąca również doradcą zawodowym przedstawiła ciekawe metody współpracy z klientami i autoprezentacji, które będą praktycznie wykorzystane na lekcjach języka angielskiego zawodowego.