Nominacja Pani Dyrektor Urszuli Więcek do tytułu Osobowość Roku 2020

Nominacja Pani Dyrektor Urszuli Więcek do tytułu Osobowość Roku 2020

Kapituła Redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej” nominowała P. dyrektor Urszulę Więcek do tytułu Osobowość  Roku 2020 w kategorii Biznes. Kapituła doceniła sukcesy zawodowe i wkład w życie lokalnej społeczności przyznając P. dyrektor  nominację w  szczególności   za współpracę ze środowiskiem lokalnym, miejscowymi przedsiębiorcami oraz Ochotniczym Hufcem Pracy. Kapituła uwzględniła  także   konsekwentne kierowanie najwyżej sklasyfikowaną szkołą w kategorii techników w powiecie i czwartą na Opolszczyźnie oraz odpowiedni wybór profilów nauczania, które modelowo w skali regionu wpisują się w potrzeby lokalnego rynku pracy.

Przyznanie powyższej nominacji jest również nobilitacją Zespołu Szkół nr1 jako szkoły bardzo dobrze przygotowującej do egzaminów zewnętrznych oraz do zdobywania kwalifikacji zawodowych bardzo potrzebnych na rynku pracy.

Prosimy więc o oddawanie głosów na P. dyrektor, gdyż przyczynią się one również do promocji szkoły.