Ogłoszenie dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

Ogłoszenie dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

W związku z egzaminem maturalnym, przeprowadzanym w szkole w dniach: 4.05 – 6.05.2021r. uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia w wyżej wymienionych dniach są zobowiązani do obecności na zajęciach praktycznych w swoich zakładach pracy.

Urszula Pająk – Czopowska