„Szkolny konkurs na najlepszego kucharza ZS nr 1”- temat przewodni kuchnia śląska

„Szkolny konkurs na najlepszego kucharza ZS nr 1”- temat przewodni kuchnia śląska

Zapraszamy uczniów:

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • BS1 w zawodzie kucharz

do udziału w szkolnym konkursie na najlepszego kucharza ZS nr 1

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i w zawodzie kucharz.
 2. Cele konkursu:
 • promocja zawodów gastronomicznych w ZS nr 1;
 • upamiętnienie 100-lecia rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego;
 • promocja kuchni śląskiej;
 • propagowanie wiedzy i umiejętności kulinarnych w środowisku lokalnym.
 1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:
 • Etap I: test wiedzy z gastronomii: 50 pkt do zdobycia (20% pytań z kuchni śląskiej)
 • Etap II: część praktyczna- trzy osoby z największą liczbą punktów zdobytą w pierwszym etapie, wykonają wylosowaną potrawę kuchni śląskiej- 30 pkt.
 1. Harmonogram:
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2021 r.- wypełniając formularz zgłoszeniowy;
 • Część teoretyczna 27 maja 2021r  o godzinie 17:00 zostanie uruchomiony test online i będzie dostępny 40 minut;
 • Część praktyczna w ustalonym z finalistami terminie (trzy pierwsze miejsca w części teoretycznej);
 • Ocena zadania praktycznego;
 • Wręczenie nagrody zdobywcy I miejsca konkursu.
 1. Komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą

 • dyrektor ZS nr 1 mgr Urszula Więcek;
 • nauczyciele przedmiotów gastronomicznych;
 • mgr Teresa Młynarek- animatorka kultury śląskiej w ZS nr 1.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/ejAACfieJcPnrMDV8