To już koniec…projektu

To już koniec…projektu

” To już jest koniec”… jak śpiewały Elektryczne Gitary, koniec mobilności dla I grupy uczestników projektu „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych”, ale nie koniec własnego samorozwoju. Uczestnicy przez 26 dni sprawdzali swoje umiejętności praktyczne, kompetencje językowe i personalno – społeczne. Poznanie swoich możliwości, podsumowanie nowych umiejętności, pozwoli na świadome podejście do własnego rozwoju zawodowego.

Uczestnicy odebrali certyfikaty w języku polskim i niemieckim potwierdzające uzyskane kompetencje.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+🇪🇺