VI Powiatowa Konferencja Pracodawców w ZS nr 1

VI Powiatowa Konferencja Pracodawców w ZS nr 1

„Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego” 11.04.2024 w Zespole Szkół nr 1 odbyła się VI Powiatowa konferencja pracodawców, które było jednocześnie kolejnym spotkaniem edukacyjno-sieciującym powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Konferencja zgromadziła przedstawicieli partnerów działających na rzecz współpracy w zakresie kształcenia zawodowego: wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, instytucji związanych z edukacją oraz pracodawców w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolskie Centrum Edukacji. Kolejne prelekcje były o umacnianiu i rozwoju kształcenia zawodowego, budowaniu systemu doradztwa zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy, kształtowaniu kompetencji zawodowych w kontekście całożyciowego uczenia się. Pod koniec odbył się interesujący panel ekspercki i pytanie czy na współczesnym rynku pracy „Kandydat idealny istnieje?” Podczas konferencji najlepsze szkoły w powiecie otrzymały tarcze jakości w rankingu Perspektywy. Zespół Szkół nr 1 otrzymał srebrną tarczę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.