Ważna informacja

Ważna informacja

Przypominamy, że dni 7.01.2022 (piątek) oraz 11.01.2022 (wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników  oraz zajęcia w CKZ są w tych dniach realizowane.