Zaproszenie do udziału w Erasmusie

Zaproszenie do udziału w Erasmusie

Zapraszamy uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharzy do udziału w projekcie „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych” w ramach programu Erasmus+, w akcji KA122-VET- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Spośród chętnych uczniów komisja rekrutacyjna wybierze 15 uczestników spełniających kryteria, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowujących, i w miesięcznym stażu zagranicznym do Niemiec w połowie stycznia.

Zgłoszenia przyjmuje p. Marcin Zaczek