IV Forum Akademicko-Gospodarcze „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”

IV Forum Akademicko-Gospodarcze „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”

16.02-17.02.2022 r. nauczyciele przedmiotów ekonomicznych uczestniczyli online w 4. Forum Akademicko-Gospodarczym –  „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. W forum głos zabrali przedstawiciele szkół wyższych, przedsiębiorcy, bankowcy, przedstawiciele władz państwowych, zaproszono także Panią Komisarz UE Mariyę Gabriel.

Pierwszy dzień forum poświęcony był prezentacji zagadnienia dotyczącego modernizacji gospodarki jako sposobu wykorzystania szans dla Polski. Koniecznym kierunkiem zmian jest poprawa konkurencyjności poprzez redukcję luki technologicznej, automatyzacja, robotyzacja oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na potencjał edukacyjny polskich uczelni wyższych dla współpracy z biznesem

Drugi dzień forum został przeznaczony na przedstawienie problemów związanych z „Zielonym ładem” i zmianami w gospodarce na rzecz ograniczenia tzw. „śladu węglowego”, a także sposobów finansowania transformacji gospodarki w strategicznych jej  sektorach takich jak: rolnictwo, przemysł, energetyka, transport, ciepłownictwo.

Tematy poruszane podczas forum dotyczyły ważnych problemów współczesnego świata, nie tylko ekologicznych, ale też ekonomicznych. Zwrócono uwagę na znaczenie współpracy przedsiębiorców, finansistów i naukowców jako koniecznego elementu wprowadzanych zmian w gospodarce naszego kraju.