Uczniowie Technikum Ekonomicznego na Kongresie Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Uczniowie Technikum Ekonomicznego na Kongresie Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

8 czerwca przedstawicielki klasy technikum ekonomicznego w składzie Wiktoria Malik, Weronika Macha i Oliwia Stasiak wzięły udział w Kongresie Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa Opolskiego. Spotkanie odbyło się online na platformie “Webex”.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w dyskusji na temat rynku pracy i przedsiębiorczości, gdzie poruszone zostały tematy ulepszenia współpracy szkół z przedsiębiorcami, zmniejszenia podatków i opłat, które utrudniają m.in. założenie firmy, niskiego poziomu doradztwa zawodowego w szkołach, a także braku praktyk w klasach licealnych.