Wielka wartość – Niepodległość

Wielka wartość – Niepodległość

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, prześladowań, rusyfikacji, germanizacji, zsyłek i katorgi. W 1795 roku ziemie I Rzeczpospolitej zostały rozgrabione przez Rosję, Prusy i Austrię. Przyczyniły się do tego zdrady, korupcja, rokosze i konfederacje w obronie złotej wolności szlacheckiej (liberum veto).

Nasi przodkowie walczyli o niepodległość w legionach, powstaniach i na frontach I wojny światowej. Budowali ją z ogromnym wysiłkiem. Jest ona wielką wartością, o którą trzeba dbać poprzez życzliwość, zgodę, poszanowanie tradycji, pracę, naukę i dbanie o swoje zdrowie i innych Polaków.