Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Pani Dyrektor, wiadomość o śmierci Twojego brata wstrząsnęła nami, współczujemy Ci szczerze i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu.
Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć.

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 1