„Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku i rola nauki we współczesnym świecie”

„Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku i rola nauki we współczesnym świecie”

Obecny świat pełen jest wyzwań, z którymi wcześniej nie mierzyła się nasza cywilizacja. Wszechobecna pandemia Covid-19 zburzyła dotychczasowy porządek i spowodowała zmiany w wielu dziedzinach życia, szczególnie w dziedzinie zastosowania nowych technologii, ale też ekonomii, opieki zdrowotnej.

22.02.2022 r. nauczyciele przedmiotów ekonomicznych brali udział w spotkaniu online Klubu Polska 2025+ pt. Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku i rola nauki we współczesnym świecie” zorganizowanym przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W dyskusji na ten temat głos zabrali wybitni przedstawiciele Klubu m.in.:  prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Trudno w nim uniknąć zagrożeń, a także rozwiązać jakikolwiek problem cywilizacyjny bez współpracy nauki, administracji i biznesu.