Zakończenie drugiej mobilności w ramach programu Erasmus

Zakończenie drugiej mobilności w ramach programu Erasmus

Po 26 dniach stażu uczestnicy 2 mobilności pożegnali się z pracodawcami i odebrali certyfikaty potwierdzające umiejętności uzyskane na praktykach. Ocena praktyk ma na celu dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron, a co za tym idzie, możliwość pracy nad nimi.